پایان نامه

c (3673)

دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري( دانشکده علوم زراعي) پاياننامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات بررسی تأثیر الیسیتورها بر تولید آرتمیزنین در گیاه درمنه خزری استاد راهنما: دکترغلامعلی رنجبر استاد مشاور: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3674)

دانشگاه قم دانشکده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي بررسی قاعدة فقهی العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت استاد راهنما: دکتر محمدعلي راغبي Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3675)

مقدمه : تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3676)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق عنوان: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد استاد راهنما: دکتر سلیمیان نگارنده: محمدرضا محمودی زمستان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3668)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : روان شناسی (MA) گرایش : بالینی موضوع: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3669)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشکده ادبيات و علوم انساني بخش روان شناسي پايان نامه تحصيلي جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته روان شناسي گرايش عمومي بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3670)

دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با استفاده از تلاقی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3671)

ارزیابی و مقایسه ی برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL (مطالعه موردی : جنگل دارابکلا ) جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي مهندسي جنگل استادراهنما : دكترسيدعطااله Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3672)

دانشکدهی علوم کشاورزی گروه گياهپزشکي بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم (Hemiptera: Aphididae)Fabricius Sitobion avenae اساتید راهنما: دکتر قدیر نوری قنبلانی دکتر جبرائيل رزمجو استاد مشاور: دکتر سید علی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3662)

پایان نامه کارشناسی ارشد (گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ) عنوان: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون نگارنده: سعید عباسی استاد راهنما: دکتر فیروزه ساجدی استاد مشاور: Read more…

By 92, ago